Home About Me

ผมนั้นก็พอมีความสามารถในการใช้ Photoshop อยู่พอสมควรผมจึงอยากแบ่งปันความรู้ดีๆที่ผมมีไ้ว้นั้นให้เพื่อนๆที่สนใจการใช้ Photoshop เพราะผมเห็นคนส่วนมากอยากใช้ Photoshop ได้แต่จะซื้อหนังสือก็ยังไงอยู่ (ประมาณว่ากลัวทำไม่ได้) ไปหาตามเว็บอื่นๆก็สอนไม่ละเอียด ผมจึงทำการสร้าง Blog นี้ขึ้นมาโดยนำขั้นตอนวิธีการใช้ Photoshop ในแต่ละแบบอย่างละเอียด โดยเน้นที่ประสบการณ์ผมเอง

ถ้าเพื่อนๆทำตามบทความผมไปเรื่อยๆผมรับรองว่าต้องรู้จักความสามารถเครื่องมือใน Photoshop พอสมควรและเมื่อเริ่มใช้จนชำนาญ Photoshop ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ผมพยายามสอนในแบบที่ง่ายที่สุดในสไตล์ของผม เทคนิคของผมอาจจะแตกต่างกับคนอื่นบ้างเหรอเปล่า ไม่รู้ แต่เป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเหมือนกันก็โอเคแล้วละเน๊อะ >_<
รางวัลที่เคยได้รับเกี่ยวกับโฟโต้ช็อป
  • ได้รับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ "การออกแบบเว็บ" ในงาน "NBC Fairs 2009 ณ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ" ประจำปีการศึกษา 2552
  • ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ" ระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2551 จัดโดยสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
  • ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การสร้างกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0" ระดับชั้น ปวส. ประจำปีการศึกษา 2552 จัดโดยสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
  • ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ" ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2550 จัดโดยสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย